Bàn

Bàn BW 1M6 + 6 ghế BW 012

12.400.000₫

Bàn Oval 1m8 ( chưa có ghế )

5.400.000₫

Bàn tròn 1m2 ( chưa có ghế )

5.100.000₫

4025 Bàn CN 1m5 + 4 ghế HUC

9.200.000₫

Bàn vuông xếp 0,45m

750.000₫

Bàn salon 1m2

3.000.000₫

4027 Bàn CN xếp mini 1m

2.000.000₫

4010 Bàn tròn chân xếp 0,8m

2.000.000₫

4013 Bàn vuông 700 chân xếp

1.600.000₫

4025 Bàn chữ nhật 1m5

3.400.000₫

Bàn làm việc 1m6

8.100.000₫

Danh mục sản phẩm

Lên đầu trang